دستیابی به بازارهای بین المللی و توسعه بازار 

تجارت و توسعه کسب و کار ، مشاوره و آموزش

 توسعه بازارهای خارجی ، ایجاد تیم صادراتی  ، مشاوره و آموزش ، مشارکت در راه اندازی صادرات پایدار و کمک به افراد علاقه مند به تجارت از علایق و خدمات اینجانب است.

امیدوارم نام ایران و ایرانی همواره در عرصه بین الملل با افتخار ذکر گردد.

توسعه فردی

توسعه کسب و کار

تماس با من